Samenwerken aan een gezondere wereld

Een gezonde levensstijl is belangrijk voor ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Het aantal kinderen met overgewicht neemt toe. Slechts een beperkt aantal kinderen heeft een gezond voedingspatroon en kennis over waar ons voedsel vandaan komt. Onze ambitie is een bijdrage leveren aan een gezonder voedingspatroon van kinderen.

 

Bewustwording en een goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd, helpt kinderen om nu en op latere leeftijd bewuste(re) keuzes te maken, zodat een gezonder voedingspatroon ontstaat. Wij werken samen met het bedrijfsleven, universiteiten, overheid en onderwijs om deze bewustwording bij kinderen te creëren. Wij doen dit door enerzijds het inzetten van educatieve programma’s voor o.a. het onderwijs en anderzijds door het inzetten van kidspanels om te komen tot nieuwe, gezondere producten en voedingsconcepten.

Lekkere en gezonde voeding van, voor, door en met kinderen!

 

 

Onze partners: